[IG] 160525 u_jjooung, choi___cho, mori.u & joyun__ update with Gong Seungyeon